| Tin tức | Hướng dẫn hỗ trợ | Nội quy, quy định | Quy định đăng ký nghiên cứu, đọc tài liệu
 
 Sách hay mỗi ngày 
 Thư viện số 

 Ảnh hoạt động 

  Trao quà và kết thúc hội nghị bạn đọc năm học 2013-2014

  Thầy cô chia sẻ kinh nghiệm trong hội nghị

     CBTT trình bày trong hội nghị

   TT tổ chức Hội nghị bạn đọc năm học 2013-2014. 

     SV tìm kiếm TL trên CSDL của TT

     SV tra cứu tủ mục lục

     TT tổ chức buổi “Hướng dẫn và hỗ trợ TL học tập

      TT tổ chức triển lãm sách “Kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”

     TT tổ chức "Hội nghị bạn đọc

     Chụp ảnh lưu niệm tại TT

     Giám đốc TT giới thiệu CSVC của TT

      Ban dự án Phần Lan và Ban giám hiệu nhà trường thăm TT

     Sinh viên thực hành kỹ năng tìm kiếm thông tin 

        Cán bộ TT hướng dẫn SV kỹ năng tìm kiếm thông tin

     Hội thảo về "Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên web của TT và trên internet"

     SV tìm kiếm thông tin và học tập tại Trung tâm 

     Giám đốc Trung tâm phát biểu.

 

     Phát biểu của Hội trưởng hội khuyến học trường.

     Hiệu trưởng phát biểu

     Hội khuyến học CĐSP trao tặng máy tính để SV học tập  nghiên cứu tại TTHTHT-Thư viện.

     CBTT giới thiệu sơ đồ chỉ dẫn và hướng dẫn tra cứu tài liệu, sử dụng tài nguyên  TT trong buổi hướng dẫn SV K17 sử dụng thư viện.  

    SV K17 các ngành đào tạo tham gia buổi hướng dẫn sử dụng thư viện tại Trung tâm HTHT-Thư viện.

 Danh ngôn  
 

 
Tin tức » Hướng dẫn hỗ trợ » Nội quy, quy định 28.03.2023 21:10
Quy định đăng ký nghiên cứu, đọc tài liệu
09.12.2011 08:05

(Ban hành theo Quyết định số: 223 /QĐ-CĐSP ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị )

      UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH
Đăng ký nghiên cứu, đọc tài liệu
 tại Trung tâm Hỗ trợ học tập - Thư viện

(Ban hành theo Quyết định số: 223 /QĐ-CĐSP ngày  07  tháng  12 năm 2011

 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị )

I. Quy định chung 

1. Mục đích, yêu cầu

- Hướng dẫn bạn đọc sử dụng tốt thư viện về đăng ký nghiên cứu, đọc tài liệu hỗ trợ cho việc học tập, giảng dạy và công tác.

- Nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ bạn đọc, góp phần có hiệu quả thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường.

2. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Quy định này hướng dẫn chi tiết việc thực hiện sử dụng tài liệu, sử dụng Website của trung tâm, sử dụng máy tính tra cứu tài liệu, đăng ký mua tài liệu.

Những nội dung chi tiết trong bản quy định này áp dụng đối với Cán bộ giảng viên và Học sinh - Sinh viên đang làm việc, học tập tại trường CĐSP Quảng Trị. 

II. Qui định cụ thể

1. Qui định sử dụng tài liệu

1.1. Sử dụng tài liệu phòng đọc

Tài liệu phòng đọc gồm: Sách, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học (được sắp xếp theo số đăng ký cá biệt) và báo, tạp chí. Tuỳ vào tình hình thực tế, thư viện sẽ tổ chức cho bạn đọc vào kho tự chọn hoặc cán bộ thư viện sẽ lấy tài liệu theo yêu cầu.

- Xuất trình thẻ thư viện tại bàn thủ thư trước khi mượn tài liệu.

- Được mượn tối đa 03 tài liệu/ lượt/ buổi. Sau khi có được tài liệu bạn đọc làm thủ tục mượn và trả lại cho cán bộ thư viện tại bàn thủ thư (không tự ý xếp lên giá). Chỉ được mượn tiếp tài liệu mới khi đã trả tài liệu cũ. Không được mượn tài liệu về nhà. 

- Tự chọn báo, tạp chí trực tiếp trên giá và để đúng nơi quy định sau khi đọc xong. 

- Không được mang tài liệu ra khỏi phòng đọc, nếu bạn đọc có việc cần ra ngoài phải gửi tài liệu tại bàn thủ thư và nhận lại tài liệu khi vào.

- Được phép mang vở ghi, máy tính cá nhân và dụng cụ học tập vào phòng đọc. Không được dùng máy tính cá nhân cho mục đích sao chép tài liệu. Không được phôtô luận án, luận văn. 

- Nếu có nhu cầu đọc tiếp tài liệu buổi sau cần đăng ký trước với cán bộ thư viện.

1.2. Sử dụng tài liệu phòng mượn

- Tài liệu phòng mượn bao gồm sách của 10 môn loại tri thức được phân loại theo Khung phân loại thập phân Dewey (kho sách sắp xếp theo chủ đề kết hợp với số đăng ký cá biệt) và tổ chức theo kho đóng. Cán bộ thư viện sẽ lấy tài liệu theo yêu cầu của bạn đọc.

- Khi hết hạn mượn tài liệu, nếu bạn đọc muốn gia hạn tiếp sẽ đăng ký tại bàn thủ thư hoặc trên OPAC của Trung tâm. Riêng đối với giáo trình, sách giáo khoa bạn đọc có thể được gia hạn nhiều lần khi số lượng tài liệu còn lại trong hạn định

1.3. Đặt trước tài liệu 

- Bạn đọc có thể sử dụng thẻ thư viện để đặt trước một tài liệu hiện đang có người sử dụng. Khi tài liệu được trả, Trung tâm sẽ liên hệ với bạn đọc đã đặt trước tài liệu.

- Tài liệu đặt trước sẽ được giữ lại tại Trung tâm cho người đăng ký trong vòng 02 ngày kể từ ngày thông báo tài liệu sẵn sàng. Nếu bạn đọc không đến mượn, tài liệu đó sẽ được trả về kho hoặc giữ lại cho người đăng ký kế tiếp.

- Tài liệu đặt trước được thực hiện tại bàn thủ thư hoặc đăng ký trên OPAC của Trung tâm.

2. Qui định sử dụng website của trung tâm

2.1. Sử dụng tài liệu điện tử

- Chỉ sử dụng tài liệu điện tử cho mục đích học tập, nghiên cứu.

- Không cho người khác sử dụng tài khoản thành viên website Trung tâm.

- Khi mất tài khoản website trung tâm, phải báo ngay cho thư viện theo địa chỉ: lib@qtttc.edu.vn. 

- Các thành viên vi phạm qui định sẽ bị khoá tài khoản và xử lý theo qui chế HS-SV.

2.2. Sử dụng mục "Liên hệ"

Trung tâm cung cấp cho bạn đọc các dịch vụ sau:

* Cung cấp thông tin theo yêu cầu 

- Giúp người đọc tìm được các thông tin một cách đầy đủ, chính xác, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sứcnhưng không biên tập, hay phân tích thông tin đó.  

- Không giải quyết những yêu cầu của bạn đọc trái với những nội quy của Trung tâm.

 Phương thức thực hiện: Bạn đọc cung cấp các yêu cầu thông tin về các đề tài, chủ đề, vấn đề, sự kiện... mình quan tâm. Gồm các yêu cầu sau:

- Yêu cầu thư mục nhằm xác định sự có mặt và địa chỉ của tài liệu trong vốn tài liệu của thư viện.

- Yêu cầu chuyên đề là yêu cầu về một đề tài, một lĩnh vực được bạn đọc quan tâm.

- Yêu cầu dữ kiện là yêu cầu những thông tin cụ thể về số liệu, sự kiện.

Sản phẩm cung cấp:

- Thư mục bằng ngôn ngữ gốc của tài liệu, không tóm tắt;

- Thư mục có tóm tắt nội dung tài liệu;

- Tài liệu gốc, bản sao một phần hoặc toàn bộ tài liệu gốc;

- Địa chỉ truy cập các nguồn tin.

Hình thức cung cấp: Trả lời qua e-mail. 

* Hỏi đáp

Trả lời câu hỏi cụ thể về một vấn đề bạn đọc quan tâm liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của thư viện. Nội dung trả lời dựa trên nguồn tài liệu Trung tâm đang lưu trữ hoặc hướng dẫn, giới thiệu sử dụng, tìm kiếm trên các nguồn lực thông tin khác nhau.

 Phương thức thực hiện: Bạn đọc đặt câu hỏi (trên mục “Liên hệ” hoặc hỏi trực tiếp cán bộ thư viện tại phòng mượn, phòng đọc).

 Hình thức cung cấp:

 - Trả lời trên website thư viện;

 - Trả lời trực tiếp;

 - Trả lời bằng văn bản;

- Trả lời qua e-mail.

- Nghiêm cấm hành vi mang tính bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm...Nếu thành viên vi phạm qui định sẽ bị khoá tài khoản và xử lý theo qui chế HS-SV.

3. Qui định sử dụng máy tính tại khu vực tra cứu tài liệu

- Khi có nhu cầu sử dụng máy tính, bạn đọc cần đăng ký trực tiếp với cán bộ hành chính của Trung tâm. Thời gian sử dụng là 15 phút/ mỗi lần đăng ký. Nếu không có người đăng ký sử dụng tiếp theo, bạn đọc sẽ được đăng ký sử dụng tiếp. 

- Máy tính chỉ phục vụ cho nhu cầu học tập, tìm tư liệu của bạn đọc. Không được sử dụng để chat, chơi games, truy cập website có nội dung không lành mạnh… 

- Khi máy tính gặp sự cố, cần thông báo ngay để cán bộ hành chính được biết.

4. Đăng ký mua tài liệu

Thủ tục đăng ký:

- Lập danh mục đăng ký mua tài liệu theo đơn vị (đối với cán bộ, giáo viên), theo lớp hoặc theo từng cá nhân (đối với HS-SV) gửi qua e-mail của Trung tâm: lib@qtttc.edu.vn. 

- Mỗi danh mục đăng ký mua tài liệu của HS-SV phải có từ 5 bản/ tên tài liệu trở lên và nộp tiền trước cho Trung tâm (tại phòng Mượn).

- Các thông tin cần có khi đăng ký mua tài liệu: Theo mẫu Trung tâm HTHT- Thư viện cung cấp.  

III. Điều khoản thi hành

Các phòng, khoa, trung tâm, tổ, phổ biến Quy định này cho cán bộ giảng viên và HSSV biết. Trung tâm HTHT-Thư viện căn cứ Quy định này hướng dẫn cán bộ giảng viên và HSSV thực hiện.

Cán bộ, giảng viên và HSSV có trách nhiệm thực hiện theo qui định này của Trung tâm. Cá nhân, đơn vị nào có vi phạm tùy theo mức độ sẽ xử lý theo quy định của Quy chế Tổ chức, hoạt động trường CĐSP Quảng Trị và theo pháp luật hiện hành.

Trung tâm HTHT-Thư viện tăng cường hiệu quả sử dụng các thiết bị, cơ sở vật chất hiện có nhằm đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy, công tác và học tập của trường.

Qui định này không thay thế cho Nội qui và Qui định về việc Xử phạt hành chính đối với các vi phạm tại Trung tâm HTHT-Thư viện.

Quy định này được áp dụng từ ngày 05 tháng 12 năm 2011. Trong trường hợp có những thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, Trung tâm HTHT-Thư viện đề xuất thông qua và Hiệu trưởng nhà trường quyết định./.

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                            (Đã ký)

 Bùi Thị Thu Hà (Theo Trung tâm HTHT - Thư viện)Gửi qua YM

Những bản tin khác:Lên đầu trang
 ĐĂNG NHẬP 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ

 Dịch vụ thư viện 


 Học trò...cười 


 Tìm kiếm 
Trang chủ    ¤   Kho tài nguyên    ¤   Rss    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Thăm dò dư luận

Thời gian mở trang: 0.170 giây. Số lần truy cập CSDL: 10
Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0+ - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.